Top Gujarati

Shradhanjali Message in Gujarati language Shradhanjali Sms Facebook Status

shradhanjali sms gujarati,shradhanjali status in gujarati,shradhanjali in gujarati words,shradhanjali message in gujarati for father,shradhanjali sentence in gujarati,shradhanjali msg in gujarati,shradhanjali shayari in gujarati,shradhanjali song,shradhanjali message,shradhanjali in gujarati words,shradhanjali status in gujarati,shradhanjali message in hindi,shradhanjali message in gujarati for father,shradhanjali sentence in gujarati,shradhanjali message in gujarati language,shradhanjali in gujarati,shradhanjali status in gujarati,shradhanjali in gujarati words,shradhanjali message in hindi,shradhanjali sentence in gujarati,shradhanjali shayari in gujarati,shradhanjali song,gujarati shradhanjali,shradhanjali shayari in gujarati
  
 
 
 

આપની હયાતી અમારી પ્રેરણા હતી.આપના આદર્શ અમારા માર્ગદર્શન હતા.આપનું સાદગીભર્યું જીવન, ઉચ્ચ વિચારો, માયાળુ સ્વભાવ,લાગણીશીલતા અમો જીવનભર ભૂલશું નહીં.પરમાત્મા આપના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના.

 
 
*************
 
 
 

ચંદન શું જીવન જીવીને સુખ સહુને આપી ગયા ખુદ ઘસાઈઅમ કાજે સૌરભ થઈ પ્રસરી ગયા. જીવન એવું જીવી ગયાકે કદી ભુલાય નહીં વિદાય એવી લીધી કે કદી ભુલા આપય નહીં.પ્રભુ આપના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના.

 
 
*************
 
 

જિંદગી હતી ટૂંકી છતાં મમતા ઘણી મૂકી ગયા,છાના ખૂણે રડી લઈશું જ્યારે આવશે યાદ.ક્યારેય કલ્પી ન શકાય તેવી તમારી ઓચિંતીવિદાય અમારૂં કાળજું કંપાવી ગઈ.પ્રભુ આપના આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ પ્રાર્થના…

 
***********


રડી પડે છે આંખો અમારી જોઈ તસ્વીર તારીનાની ઉંમરે તારી અણધારી વિદાય અમો સર્વેના કાળજા કંપાવી ગઈમન હજુ માનતું નથી કે તું અમારી વચ્ચે નથીપ્રભુ તારા દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ પ્રાર્થના.

 
 
*************
 
 

માં તે માંમાં વગર સુનો સંસાર, દુઃખ વેઠી સુખ દેનારીજનેતા તે માં, તમારી સચ્ચાઈને તમારીમહેનત અને હિંમત, તમારી સહનશક્તિનેધર્મભક્તિને નમસ્કાર તથા કોટી કોટી પ્રણામસુખમાં સાંભળે સાહીબી દુઃખમાં માં અને બાપ.

 
****************
 
 

અમોને ઋણી બનાવી, મોતને સામેથી ભેટનાર એ ભડવીર ભામાશા ને કોટી કોટી વંદન.પ્રભુ તમારા દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એ જ પ્રાર્થના.

 
 
************
 

આપની મધૂર સ્મૃતિઓ,આપની નિર્મળ નિખાલસતા,હૃદયમાં ઝંકૃત થઈ અમારી આંખોમાંઅશ્રુધારા વહાવી જાય છેસદગતને સ્મૃતિ પુષ્પ અર્પણ…

 
 
*************
 

સમય જિંદગીનો ઓછો હશે ક્યાં ખબર હતી,વિદાય તમારી અણધારી હશે એ ક્યાં ખબર હતી.સર્વત્ર સુવાસ ફેલાવી સંભારણા સૌના દિલમાં રાખી ગયા.પ્રભુ આપના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ પ્રાર્થના.

 
 
***********
 
 

परिवार में हुई दुःखद घटनाके बारे में मुझे आज ही पता चला ।सुन कर बहुत दुःख हुआ ।ईश्वर आपको और परिवार वालोंको शक्ति और हिम्मत दे ।

 
 
**************
 

यह खबर सुनने के लिए वास्तव में चौंकाने वाली हैमेरे आँसू रुक नहीं रहे हैंआपकी माताजी की आत्मा को शांति मिले ।हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं

 
 
**********
 
 

बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गईइक शख़्स सारे शहर को वीरान कर गया

 
*************
 

अंकलजी के जाने का दुःख जितना आपको हैउतना शायद ही किसी को होपर दुःख की इस घड़ी मेंआप अकेले बिल्कुल नहीं हैंहम सब आपके साथ हैं ..

 
 
*************
 
 

एक सूरज था कि तारों के घराने से उठाआँख हैरान है क्या शख़्स ज़माने से उठा

 
*************
 
 

हज़ारों साल नर्गिस अपनी बे-नूरी पे रोती हैबड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा-वर पैदा

 
 
*************
 

यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन हैंऔर परिवर्तन एक नियम हैशरीर तो मात्र एक साधन हैइस दुःख की घडी में हम सब आपके साथ हैं.

 
 
 
***********
 
 
 

दुःख कितना भी बड़ा क्यों ना होधैर्य और संतुलन रखियेसमय आपको हारने नहीं देगा ..

 
 
 
************
 

जब अपने चले जाते हैं तो दुःख होता हैमगर सच यह भी है कि शरीर नशवर हैहमें यही दुआ करनी चाहिए किजो जीव – आत्मा आज हमारे बीच नहीं हैप्रभु उसे मोक्ष प्रदान करें ..

 
 
 
*************
 
 

मत सहल हमें जानो फिरता है फ़लक बरसोंतब ख़ाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं

 
 
 
***********
 
 

रहने को सदा दहर में आता नहीं कोईतुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं

 
 
*********
 
 

वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियाँ हैंअब देखने को जिन के आँखें तरसतियाँ हैं

 
 
**********
 
 
 

ये हिजरतें हैं ज़मीन ओ ज़माँ से आगे कीजो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना

 
 
***********
 
 

हम आपके हालिया नुकसान के बारे में बहुत दुखी हैं और,आप और आपके परिवार के लिएहम ईमानदारी से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं।

Valentine Day Par Shayari

Only a lover knows how special the month of February is. The weather becomes pleasant and it feels like someone is playing a violin behind you. We all become crazy in front of our crushes.

You might be interested:  Dard Bhari Status Shayriya

आप भले ही किसी रिश्ते में हों या फिर किसी को वैलेंटाइन डे पर अपने दिल का हाल बयां करना चाहते हों, एक छोटा-सा मैसेज भेजकर अपने पार्टनर या क्रश के दिन को खास बना सकते हैं। हम आपके लिए शानदार मैसेज, कोट्स, विशेज और शायरी लेकर आए हैं।

If you are a shy lover, do not worry. Our article can assist you. You can express the condition of your heart to your partner or crush through these selected messages.

वैलेंटाइन डे विशेज इन हिंदी (Valentine Day Wishes in Hindi)

2. तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मैं स्नैक्स क्यों शेयर करती हूं?

Deciding to spend your life with someone like you is even easier.

इसे भी पढ़ें: First Valentines Day 2024: पहले वैलेंटाइन डे को बनाना चाहते हैं खास, तो ये टिप्स आएंगे काम

वैलेंटाइन डे शायरी (Valentine Day Shayari)

Nowadays, I am often not myself, but rather become you – Anwar Shaour.

I am committing such beautiful sins – Jigar Muradabadi.

He started laughing and asked you, “What do you know?” – Akbar Allahabadi.

Is there love hidden deep within the heart or not? – Kafi Azmi.

What is celebrated in India on 14th February?

National Condom Day aims to educate people about the significance of using condoms as a means of preventing sexually transmitted infections (STIs) and unplanned pregnancies. It emphasizes the importance of practicing safe sex and making informed choices regarding sexual health.

Gold Heart Day focuses on raising awareness about cardiovascular diseases (CVDs) and promoting healthy lifestyle choices to maintain a strong heart. This day encourages individuals to adopt habits such as regular exercise, balanced diet, stress management techniques, and routine check-ups for maintaining good heart health.

You might be interested:  Best dosti shayari Hindi shayari dosti ke liye

International Book Giving Day promotes literacy by encouraging people to donate books or engage in activities that support reading among children and adults alike. It highlights the joy of reading while also emphasizing its role in enhancing knowledge acquisition, imagination development, language skills improvement, and overall personal growth.

Practical Advice:

1. Safe Sex Practices: Encourage open conversations about sexual health with partners or healthcare professionals. Promote condom use as an effective method of protection against STIs during sexual activity.

Example: “Remember to prioritize your sexual well-being by having honest discussions with your partner about using condoms consistently.”

2. Maintaining Good Heart Health: Advocate for regular physical activity like walking or cycling along with a balanced diet rich in fruits,

vegetables,and whole grains.Example:”Make it a habit to indulge in physical activities like brisk walking or cycling for at least 30 minutes every day to keep your heart healthy.”

3. Promoting Literacy: Support initiatives that promote reading habits among children and adults. Donate books to schools, community centers, or libraries to encourage reading as a lifelong habit.

Example: “Contribute towards promoting literacy by donating books to local schools or organizing book drives within your community.”

वैलेंटाइन डे कोट्स इन हिंदी (Valentine Day Quotes in Hindi)

If the stars ever lose their shine, we will create our own light that represents you and me.” – John Mark Green.

Love is friendship… If she cannot become my best friend, then I can never love her.

When I heard my first love story, I started searching for you, without knowing that I was blind.

True lovers are never found elsewhere, they always exist within each other.” – Rumi.

When you love someone, you love them for who they are as a whole person, not how you want them to be. – Leo Tolstoy.

इसे भी पढ़ें: Valentine Day पर अपनी पार्टनर को देना चाहते हैं सरप्राइज, यहां देखें यूनिक गिफ्ट आइडिया

हैप्पी वैलेंटाइन्स डे का जवाब क्या है?

Another idea is to spend quality time together by engaging in activities that you both enjoy. For instance, you could go for a long walk in the park, have a picnic outdoors, or even take a weekend getaway to explore new places and create lasting memories. It is important to prioritize communication and actively listen to each other during these moments.

You might be interested:  Cheti Chand Special Status Facebook And Whatspp

If you prefer something more low-key and intimate, consider planning an evening dedicated solely to relaxation and pampering yourselves. You can create a cozy atmosphere at home with scented candles, soft music playing in the background, and indulging in spa treatments like massages or facials. This will not only help rejuvenate your bodies but also strengthen the bond between partners.

वैलेंटाइन डे मैसेज इन हिंदी (Valentine Day Message in Hindi)

1. दिल डरता है कि उनका नाम किसी की जुबान पर ना आए,

No matter what they say, may their life never be filled with sorrow.

Happy Valentine Day ( 14 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं वैलेंटाइन डे )

Before they even say it, everything they say is on our lips.

वैलेंटाइन्स डे के दिन आप भी इन खूबसूरत मैसेज और शायरी संदेश को भेजकर अपने पार्टनर के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर इस लेख को लेकर आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। इस लेख को लाइक और फेसबुक पर शेयर करें। ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी के साथ।

14 फरवरी को प्रेमी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है?

On this day, many individuals exchange gifts such as flowers, chocolates, and greeting cards with heartfelt messages known as “shayari” in Hindi. These shayaris are poetic expressions of love that convey deep emotions and sentiments.

वैलेंटाइन डे क्यों महत्वपूर्ण है?

List:

1. Originated as a Christian feast day in honor of Saint Valentine.

2. Celebrated on February 14th every year.

3. Celebrates love and romance.

4. Exchanging gifts, cards or spending quality time together are common practices.

5. Gained popularity among young people in India.

6. Some view it skeptically due to its association with Western culture or commercialization while others embrace it wholeheartedly.

7.Valentine’s Day encourages appreciation for loved ones worldwide

Which is correct: Happy Valentine or Happy Valentines?

Shayaris are beautifully crafted verses that capture the essence of emotions such as love, longing, passion, and devotion. These poetic expressions add an extra touch of romance to the celebrations by conveying heartfelt messages through words.

How to ask a girl to be your Valentine over text?

Pause for a moment, inhale deeply, and gather the courage to express your emotions to the girl of your dreams. Let her know how much she means to you and that all you desire is to spend time together as a couple. This act of bravery will surely earn her admiration, possibly leading her to respond positively when asked, “Will you become my Valentine?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *